Наші Фахівці

Бабій Ігор Петрович, Головний лікар Клініки здорових судинМає І категорію з неврології та ІІ категорію з організації й управління охороною здоров’я. Учасник медіапрограм каналу «1+1» «Справжні лікарі», каналу «Тоніс» «Лікар на зв’язку», каналу “Сіті” та ін. Закінчив Тартуський державний університет у 1992 році за фахом «лікувальна справа», Черкаський педагогічний інститут у 1983 році за фахом «фізичне виховання», з 2010 року здобуває освіту за магістерською програмою за фахом «медична психологія».

У практичній діяльності І.П. Бабій опанував такі спеціальності:

 • лікар-невролог І категорії (2009 р.);
 • лікар із функціональної діагностики (ЕЕГ, капіляроскопія, УЗДГ артерій та вен голови, артерій та вен верхніх і нижніх кінцівок, ЕКГ, транскраніальна електротерапія зі зворотним зв’язком);
 • лікар-радіолог (УЗД щитоподібної залози, органів черевної порожнини, суглобів, зв’язок, хребта й м’яких тканин);
 • лікар – організатор охорони здоров’я ІІ категорії (2007 р.);
 • лікар-реабілітолог (кінезитерапія, мануальна терапія, масаж, рефлексотерапія, оцінка стану соматичного здоров’я).

Наукова робота:

Із 2004 року пошукач на здобуття ступеня кандидата медичних наук. Здійснює пролонговане наукове дослідження на тему «Діагностичні підходи та лікувальна тактика ведення хворих в апалічному синдромі». Надрукував 10 наукових статей за темою дисертації. Є співавтором двох патентів у сфері психоневрології та нейрореабілітації й двох підручників з ангіоневрології.

Лущик Уляна Богданівна, Науковий консультант Клініки здорових судин


 • Лауреат загальноукраїнського рейтингу професійних досягнень “Лідер України” (2004 р.),
 • академік Європейської академії природничих наук (2008 р.)
 • член Європейського товариства неврологів (ENS)
 • член Європейського товариства мікроциркуляції (EMS)
 •  академік Української академії інформатики ( 2010 р.)
Закінчила Тернопільський медичний інститут у 1988 році за фахом «лікувальна справа», Міжнародний Соломонів університет у 2007 році за фахом «правознавство» (медичне право), Львівський інститут менеджменту за програмою Top Executive Management МВА.

У практичній діяльності У.Б.Лущик опанувала такі спеціальності:

 • лікар-невролог вищої категорії (2008 р.);
 • лікар функціональної діагностики (ЕЕГ, капіляроскопія, ЕхоЕГ, УЗДГ артерій та вен голови, артерій та вен верхніх і нижніх кінцівок, УЗ-сканування судин людського організму);
 • лікар-радіолог (УЗД щитоподібної залози, органів черевної порожнини, кістково-м’язової системи, органів малого таза, КТ-МРТ головного мозку та хребта);
 • лікар – організатор охорони здоров’я І категорії (2011 р.);
 •  юрист-правознавець у галузі медичного права.
 • менеджер-економіст Top Executive Management МВА
Упродовж 1990–1994 років розробила принципово нову методику локації та клінічної інтерпретації даних, отриманих методами УЗДГ й УЗ-сканування артеріального та венозного русла голови й шиї, згодом розробила ідеологію артеріовенозної рівноваги та її порушення при судинних захворюваннях і алгоритми її корекції.

У.Б.Лущик є засновником напряму судинної ангіопсихоневрології. Важливі наукові дослідження в цій сфері ґрунтуються на запропонованому нею як науковцем принципі артеріовенозної рівноваги в судинній системі людини та математичних моделях гемодинаміки живих систем. Основні результати цих досліджень викладено в 16 монографіях, 128 статтях, а також зафіксовано у 9 патентах і 2 раціоналізаторських пропозиціях.

Під керівництвом Лущик У.Б. захистили дисертації на здобуття наукового звання кандидата медичних наук троє осіб, нині вона керує роботою двох претендентів на здобуття звання кандидата медичних наук.

У науковій продукції Лущик У.Б. відображено важливі науково-практичні аспекти сучасної психоневрології, розкрито ефективні діагностичні алгоритми виявлення судинної патології на доклінічному та клінічному рівнях, запропоновано комплексне лікування серцево-судинних та психоневрологічних захворювань на основі індивідуального підходу до пацієнта із застосуванням сучасних методологій доказової медицини.

Досягнення Лущик У.Б. відомі на міжнародному рівні, вона є активним учасником міжнародних та європейських конгресів, семінарів, дискусійних клубів.

Лущик Надія Григорівна, Лікар-невролог Клініки здорових судин

Лікар-невролог вищої категорії з 1993 року, лікар вищої категорії з організації та управління охороною здоров’я. У 1963 р. закінчила Тернопільський державний медичний інститут за фахом “лікувальна справа”.

Опанувала такі професії:

 
 • лікар-невролог вищої категорії (1993 р.);
 • лікар-педіатр;
 • лікар-рефлексотерапевт (з 1978р.);
 • лікар функціональної діагностики (ЕЕГ, капіляроскопія, ЕхоЕГ, УЗДГ артерій та вен голови, артерій та вен верхніх і нижніх кінцівок);
 • інтерпретація даних КТ й МРТ головного мозку та хребта;
 • лікар – організатор охорони здоров’я вищої категорії (2011 р.).

Пілягіна Галина Яківна,
Професор, доктор медичних наук

Професор кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії НМАПО, ім. П.Л. Шупика. Більш ніж 20 років професійної та наукової діяльності постійно займається лікуванням, психотерапевтичною корекцією, реабілітацією і профілактикою різних видів психічних і поведінкових розладів у пацієнтів як в дорослому, так і в дитячому віці, а також педагогічною діяльністю. Основні методи психотерапевтичної роботи - принципи екзистенціальної та когнітивної психотерапії.

Опанувала такі професії:

 • Автор 110 наукових праць,
 • 6 навчально-методичних посібників та авторських психотерапевтичних методик,
 • лікар-рефлексотерапевт (з 1978р.);
 • організатор і лектор численних науково-практичних семінарів з питань психіатрії, психотерапії та суїцидології, курсу відкритих навчальних міждисциплінарних клініко-тематичних семінарів "Клінічні зустрічі", а також персонального майстер-класу "Психіатрична пропедевтика" і "Пропедевтика в дитячій психіатрії".

Напишіть відгук

Обов'язкові поля відмічені *.


*

LOGO MINIMAL BW2