Комплексна діагностика

Неінвазивно!

Комплексний підхід до оцінки стану Вашого здоров’я дозволить оцінити всі проблеми організму цілісно, змоделювати причинно-наслідковий зв’язок та вибрати оптимальний план лікування.

В план комплексного обстеження входять такі дослідження/обстеження:

І.    Дослідження нейродинаміки головного мозку

 • Реєстрація та аналіз нормальних та патологічних ритмів головного мозку у дітей і дорослих в спокої та під час безпечних стимулів.

Мета дослідження:

 • виявлення наявності та походження зниженої розумової працездатності, пам’яті та уваги,
 • виявлення різних форм епілепсії, причин втрати свідомості, походження незрозумілої поведінки,
 • об’єктивізація із підтвердженням прихованих ознак тривоги, депресії, панічних атак у дорослих і у дітей.

ІІ.  Дослідження кровопостачання та провідної системи серця

!!! Одне обстеження – 6 програмних аналізів ЕКГ.

 • Скринінг ішемічних змін міокарда в спокої та при дозованих фізичних навантаженнях.
 • Діагностика функціонального чи критичного для життя порушення ритму серця.

Мета дослідження:

 • виявлення прихованих патологічних станів міокарду,
 • пошук наявності чи відсутності ішемії міокарда, як передвісника стенокардії чи інфаркту міокарду,
 • встановлення точного діагнозу на ранній стадії порушення ритму серця,
 • контроль ефективності лікування призначеними медикаментами,
 • контроль стану роботи серця після кардіохірургічних втручань,
 • визначення спроможності міокарду до фізичних навантажень у дітей та дорослих.

ІІІ.  Діагностика з візуалізацією судинної системи на мікроциркуляторному рівні.  (Технологія судинного скринінгу). 

!!!Судинні розлади починаються саме з мікроциркуляторного русла

 • Скринінг вроджених та/або набутих патологій в структурі капілярів.
 • Візуалізація та аналітична оцінка стану крові та кровотоків у капілярах.
 • Візуалізація та аналітична оцінка стану тканин поза межами капілярів.
 • Оцінка дефіциту загального кровопостачання та аналітика дефіциту кровопостачання в органах та системах організму людини.
 • Візуалізація проблеми із здоров’ям ще до її клінічних проявів.
 • Диференціація судинної патології – ревматологія, неврологія, кардіологія та ін.

Мета дослідження:

 • оцінка локального кровопостачання (мікроваскуліт, мікротромбоз, застій, мікрокрововилив/розрив капіляра, набряк, спазм та ін.),
 • оцінка загального дефіциту кровотоку в організмі і його негативного впливу на органи та системи,
 • оцінка стану капілярного кровотоку від ураження інших систем (ендокринні органи, сечостатева, система, опорно-руховий апарат, кишково-шлунковий тракт),
 • виявлення специфічних ознак (мікроангіомаркерів) розвитку майбутньої патології (наприклад, онкомаркери),
 • поточний моніторинг та прикінцевий контроль ефективності лікування призначеними медикаментами,
 • пошук «слабкої ланки» при мало або не ефективному лікуванні багатьох терапевтичних і неврологічних хвороб.

IV. Дослідження макроциркуляції головного мозку (Технологія “Ангіомаркери”)

 • Оцінка артеріо-венозного гідродинамічного дисбалансу.
 • Аналітичний клініко-інструментальний огляд структури та функції судин головного мозку.
 • Оцінка близько 100 гемодинамічних параметрів для визначення причини судинних розладів та формування терапії для впливу саме на постраждалі ланки цереброваскулярного басейну.

Мета дослідження:

 • визначення міжсистемних причин дефіциту кровопостачання,
 • визначення основних причин дизрегуляції судинної системи (ангіодистонія),
 • виявлення хронічної недостатності/нестабільності кровопостачання головного мозку, яке призводить,до серйозних розладів в його роботі та появи психоневрологічної симптоматики (страх, головний біль, запаморочення, нудота, оніміння та ін.),
 • виявлення гострого дефіциту кровопостачання головного та спинного мозку, що провокує неврологічний дефіцит, інсульт, інфаркт, панічну атаку, тромбоемболії та ін.
 • контроль ефективного та безпечного персоніфікованого лікування наявних судинних патологій із можливістю швидкої корекції ліків, дози, концентрації та ін.

V. Деталізоване класичне клініко-неврологічне обстеження.

Мета обстеження:

 • виявлення відхилень у функції нервової системи від норми на будь-якому її рівні (головний мозок, спинний мозок, периферичні нерви, парасимпатична нервова система, симпатична нервова система)
 • встановлення неврологічного, психологічного та психо-неврологічного діагнозу або його підтвердження за рішенням фахового консиліуму
 • моніторування динаміки неврологічної хвороби та лікувального ефекту
 • аналіз попередніх курсів лікування із обранням найбільш безпечної та ефективної моделі корекції використання ліків, дози, концентрації та їх співвідношення
 • співставлення змін у нервовій системі із змінами на мікроциркуляторному, макроциркуляторному та нейродинамічному рівнях.

VI. Консультація професора, академіка, д.м.н Лущик У.Б. 

VIІ.  Аналіз клініко-інструментальних результатів та математичне моделювання

Аналіз клініко-інструментальних результатів виявлених відхилень в роботі організму хворого, математичне моделювання виявленої патології та формування алгоритмів індивідуальної лікувальної тактики лікування (нейрореабілітація, ангіотерапія) за участі професора У.Б.Лущик.