Аутизм

Аутичність – це коли людина цілковито заглиблюється в себе, поринає у створений нею власний світ. Причини аутизації, тобто заглиблення у своєрідну віртуальну дійсність, – найчастіше втеча від реальних проблем. Слід визначити, від якої саме проблеми людина прагне сховатися, – це може бути страх перед мінливим соціумом, перед спілкуванням з іншими людьми, неспроможність знайти й реалізувати себе, занижена або, навпаки, неадекватно завищена самооцінка, психотравмувальна ситуація та багато іншого.

Статті за темою:

“Діти з аутизмом ходять у звичайну школу”


Аутизм: сигнали, що мають насторожити


Труднощі в соціальній сфері: дитина може не виявляти цікавості до ігор із дітьми чи рідними або до будь-якої іншої взаємодії.

Проблеми комунікації: можлива відсутність або затримка мовлення, дитина не повторює за дорослими звуків, не всміхається у відповідь на усмішку, не виявляє емоцій за допомогою міміки у віці понад 9 місяців, також можлива відсутність дитячого лепетання у віці 12 місяців, відсутність звичайних жестів, таких, як показування пальцем, простягання руки, щоб дотягтися або помахати на прощання, у віці один рік та більше – відсутність реакції при звертанні на ім’я. Можуть бути труднощі при контакті віч-у-віч.

Дивна поведінка (рухи, що повторюються): дитина може, наприклад, упродовж тривалого часу крутитися, розгойдуватися, лаштувати іграшки в лінію тощо.

Проблеми з моторикою: складнощі стосовно координації рухів, ходіння навшпиньки.

Сенсорні проблеми: підвищена чутливість до шуму, музики, світла, одягу, запахів, купання.

Шлунково-кишкові проблеми: діарея, закреп, вибірковість щодо їжі.

 


 

Якщо ваша дитина має ознаки аутизму, не зволікайте – дайте їй реальний шанс стати повноцінним членом суспільства й починайте лікування та психологічну корекцію вже сьогодні! Результат не забариться.

 


 

 

Особливості лікування пацієнтів з аутизмом у Клініці судинних інновацій


 

Комплексний підхід. Лікування аутичних дітей здійснюється комплексно та поетапно й за умови обов’язкового контролю за станом ЦНС методами об’єктивізації, до яких належать ультразвукова допплерографія, комп’ютерна капіляроскопія, електроенцефалографія, що доповнюється оглядом дитячого невролога, логопеда, психолога, педіатра.

Індивідуальний підхід. Кожна аутична дитина має власні специфічні причини відхилення від нормального розвитку та ступені вираженості й важкості захворювання, тому без застосування комплексного індивідуального підходу не можна розпочинати лікувальний процес.

Розвиток соціальних відносин. Соціалізація як один із лікувальних факторів у комплексному веденні аутичних дітей базується на основних педагогічних принципах – індивідуальності, поступовості, безперервності.

Робота з батьками. Така робота відіграє надзвичайно велику роль у лікувальній програмі щодо дітей з аутизмом. Здійснює її насамперед психолог. Із батьками працюють у двох напрямах. Перший – навчання батьків правильній взаємодії з дитиною з урахуванням її особливостей та корекція психоемоційного стану батьків.


 

На базі “Клініки судинних інновацій” здійснюється проект «Здорова дитина – щаслива родина», який передбачає цілоденну комплексну реабілітацію маленьких пацієнтів за індивідуально визначеною програмою.

Лише щоденна спільна робота батьків та лікарів дає реальну можливість сформувати соціалізовану особистість, здатну реалізувати себе в житті, й таким чином прогнозувати для сім`ї майбутнє дитини з особливими потребами.


Переваги програми:


  1. Щоденна корекція стану дитини під контролем фахівців, у тому числі між заняттями;
  2. Розвиток самостійності та навичок самообслуговування;
  3. Усунення гіперопіки батьків стосовно дитини;
  4. Самореалізація батьків;
  5. Досягнення обумовленого кінцевого результату реабілітації;
  6. Адаптація та подолання соціальної ізольованості,
  7. Надання 50-відсоткової знижки щодо вартості комплексного обстеження.

Приклади лікування дітей з аутизмом у “Клініці судинних інновацій”


Історія успішного лікування аутизму. Таня Гірняк


Пацієнт: Олег Г., 4 роки
Діагноз: ранній дитячий аутизм. Виражена затримка психомовного та помірна затримка кінетичного розвитку.
Термін лікування: 2008–2009 рр.
Місце лікування: Клініка інноваційних технологій Уляни Лущик.
Метод лікування: комплексне індивідуальне інтенсивне лікування, засноване на гемодинамічній і психолого-педагогічній корекції дітей із аутизмом та аутистичними проявами.
Ефективність лікування: 80–100%.

Динаміка

При зверненні до Клініки:

Логопед: розбірливість мови знижено, мовлення нечітке, малозрозуміле. Словниковий запас бідний. При називанні навколишніх предметів хлопчик часто припускається помилок. Із предметними картинками відмовився працювати.

Психолог: настрій контрастний. Увага нестійка, зі швидким переключенням. Мова – називає окремі предмети на прохання дорослих. Із-поміж реальних зображень назвав деякі. Грається самостійно, схильний до стереотипних ігор із неігровими предметами. Зоровий контакт несталий. Самостійно їсть, одягається, засвоїв певні навички самообслуговування.

Результати першого курсу лікування:

Логопед: використовує нескладні, часто спрощені фрази. Активне мовлення аграматичне, складається з іменників, рідше дієслів та прикметників.

Психолог: поліпшилася дрібна моторика, , збільшилася швидкість та чіткішою стала скоординованість при роботі двома руками. Рівень уваги стабільний упродовж 30–35 хвилин. Дитина прийняла структуру заняття, виконує практично всі вимоги. Поліпшилася дисципліна на заняттях та в перервах. Хлопчик самостійно на контакт не йде, але погоджується взаємодіяти з дорослим, допускає його в свою гру, бере участь у грі, організованій дорослим. На вимогу дає вербальну відповідь.


Пацієнтка: Оля Г., 5 років
Діагноз: Ранній дитячий аутизм. Виражена затримка психомовного та помірна затримка кінетичного розвитку.
Термін лікування: 2008–2009 рр.
Місце лікування: Клініка інноваційних технологій Уляни Лущик.
Метод лікування: комплексне індивідуальне інтенсивне лікування, засноване на гемодинамічній та психолого-педагогічній корекції дітей із аутизмом і синдромом аутистичності.
Ефективність лікування: 80–100%.

Динаміка

При зверненні до Клініки:

Логопед: вимовляє спонтанно окремі склади, іноді прості слова. Звренену мову ігнорує.

Психолог: нема зорового контакту або ж він короткочасний. Дитина наслідує прості побутові дії. Наслідує звуки звукам отстроченно. Значущої мови не використовує. Розуміння мови обмежено простими інструкціями.

Дитячий невролог: порушення мовлення, емоційна нестабільність, відсутність контакту, роздратованість, пригнічений настрій, розумова відсталість, страхи, нав’язливі рухи рук, енурез.

Результати четвертого курсу лікування:

Логопед: вимовляє окремі слова та фрази; використовує одно- або двоскладні речення. Став багатшим активний словник. Дитина вчиться описувати серії сюжетних картинок і казки. Учиться глобальному читанню.

Психолог: дівчинка стала спокійнішою, негативізм виникає лише в останні 15 хвилин заняття як маніпуляція, при відвертому ігноруванні його припиняється. Дитина періодично цілком адекватна, використовує звернену мову, підтримує короткі діалоги. Когнітивна сфера: формується довільна пам’ять, операції зіставлення та узагальнення. Також під час курсу відбувалося навчання кількісній лічбі та читанню.

Дитячий невролог: істотно подовжилася концентрація слухової та зорової уваги, активізувалася рухова сфера, поліпшилася координація у вправах із предметами та без них, збільшився словниковий запас експресивної та імпресивної мови.


Пацієнт: Володя М., 5 років
Діагноз: ранній дитячий аутизм. Виражена затримка психомовного та помірна затримка кінетичного розвитку.
Термін лікування: 2008–2009 рр.
Місце лікування: Клініка інноваційних технологій Уляни Лущик.
Метод лікування: комплексне індивідуальне інтенсивне лікування, основане на гемодинамічній та психолого-педагогічній корекції дітей із аутизмом та синдромом аутистичності.
Ефективність лікування: 80-100%.

Динаміка

При зверненні до Клініки:

Логопед: обмежено розуміє звернену мову. Мовлення на рівні лепету. У мові присутні кілька іменників.

Психолог: дослідити функцію психічної сфери не вдалося з огляду на відсутність контакту та негативізм у вигляді психомоторного збудження.

Дитячий невролог: порушення мовлення, порушення режиму дня, емоційна нестабільність, розумова відсталість, роздратованість, нав’язливі рухи.

Результати четвертого курсу лікування:

Логопед: вивчені літери автоматизувалися в мовленні – складах, словах, простих реченнях. Удалося розширити словниковий запас іменників та закріпити дієслова «іде», «їде», «біжить», «спить», «їсть». Дитина вживає дієслова в мовленні лише під час сюжетної гри й показує дію на прохання. Виконує словесні інструкції «Покажи», «Дай». Уміє писати літери «а», «о», «у».

Психолог: починає збирати фігури за зразком та за схемою, прості малюнки за зразком. Учиться лічити з опорою на предмети. Впізнає багато літер, може зіставити зі словом. Найчастіше використовує односкладові слова. Реагує поліпшенням результатів на похвалу. З’явилася мотивація для виконання завдань. Прагне поліпшити результати своїх письмових завдань.

Дитячий невролог: помірно виражений дефіцит уваги.


Пацієнт: Артем С., 4 роки
Діагноз: затримка психомовного розвитку у вигляді синдрому гіперактивності та дефіциту уваги із вираженим аутистичним розладом на тлі двобічної пірамідної недостатності.
Термін лікування: 2007–2008 рр.
Місце лікування: Клініка інноваційних технологій Уляни Лущик.
Метод лікування: комплексне індивідуальне інтенсивне лікування, засноване на гемодинамічній і психолого-педагогічній корекції дітей із аутизмом та синдромом аутистичності.
Ефективність лікування: 80–100%.

Динаміка

При зверненні до Клініки:

Логопед: звернену мову розуміє частково (ситуаційно), вимовляє окремі слова, ехолалія, дієслова відсутні. Складову структуру слів порушену.

Психолог: прості маніпуляції з іграшками, багато стереотипних рухів.

Дитячий невролог: порушення мовлення, поведінки, сну, розумова відсталість, швидка втомлюваність, роздратованість, невротичні розлади у формі стереотипних рухів рук і голови.

Результати другого курсу лікування:

Логопед: поліпшилося експресивне мовлення. Хлопчик починає використовувати в мові зв’язні висловлювання та прості речення. Розширені речення може будувати за сюжетними малюнками та за допомогою запитань. Словниковий запас поповнився новими дієсловами й прикметниками. Може читати склади з літерами «н», «м» та рахувати предмети до десяти.

Психолог: істотно поліпшилися показники уваги – вдається швидше переключати увагу з об’єкта на об’єкт, збільшилася кількість картинок та іграшок, які дитина розглядає одночасно. Розвиваються зорове сприйняття та пам’ять – хлопчик спроможний довільно роздивлятися, запам’ятовувати та відтворювати побачене. Дитина може зацікавлено зосередитися на виконанні завдання, вчиться самоконтролю та саморегуляції. Розвивається мислення – вдається навчати класифікації предметних малюнків, виявляти зайвий предмет із-поміж інших предметів, збирати малюнок із семи частин самостійно.

Дитячий невролог: у мовній сфері можливий контакт із використанням тільки мови, словниковий запас суттєво поповнився, поліпшилася артикуляція, поведінка стала впорядкованою, чітко простежується адекватна оцінка оточення, збільшився час концентрації уваги на виконанні інструкцій, поліпшилася координація рухів.


Пацієнт: Саїд М., 6 років
Діагноз: змішаний розлад психічного розвитку в сполученні із вторинним аутизмом та гіперкінетичним синдромом у вигляді вираженої затримки психомовного та помірної затримки моторного розвитку.
Термін лікування: 2008–2009 рр.
Місце лікування: Клініка інноваційних технологій Уляни Лущик.
Метод лікування: комплексне індивідуальне інтенсивне лікування, засноване на гемодинамічній і психолого-педагогічній корекції дітей із аутизмом і синдромом аутистичності.
Ефективність лікування: 80–100%.

Динаміка

При зверненні до Клініки:

Логопед: мовлення уривками слів, безладне, деякі звуки змазано. Не розуміє зверненої мови.

Психолог: немає змоги продіагностувати з огляду на відсутність контакту.

Результати другого курсу лікування:

Логопед: словниковий запас поповнився новими іменниками. Хлопчик може класифікувати предметні малюнки за призначенням (посуд, транспорт, їжа). Формуються поняття «пори року», «час доби». Навчився поєднувати букви в склади та писати деякі елементи літер. Формується поняття граматичної будови мови. Слід відзначити поліпшення поведінки на заняттях та збільшення обсягу уваги.

 Психолог: дитина спроможна тривалий час утримувати постійну концентрацію уваги, не відволікаючись на сторонні подразники. Збільшився пізнавальній інтерес. Хлопчик здатен угадати предмет за його описом. При тривалому спостереженні помітна наявність у дитини певного обсягу знань про навколишній світ, однак вона виявляє свої знання дуже рідко. Поліпшилося розуміння інструкцій.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*