Деменція та сучасні лікувальні можливості кінезитерапії

Babii Photo

Хвороба Альцгеймера та деменції альцгеймерівського типу стають все частішим патологічним станом і представляє собою найбільш поширену форму первинних дегенеративних деменцій пізнього віку.

Характеризується поступовим малопомітним початком, невпинним прогресуванням розладів пам’яті та вищих коркових функцій до межі тотального розпаду інтелекту і психічної діяльності, а також типовим набором нейропатологічних ознак які визначаються при клініко-неврологічному обстеженні. При різних формах деменцій альцгеймерівського типу в ранніх її проявах спостерігається погіршання професійного або соціального функціонування. На нейрональному рівні запускається і має прогресуючий тип протікання суттєве зниження як нейрометаболічних так і нейромедіаторних механізмів.

Після встановлення діагнозу згідно загальноприйнятим критеріям про наявність даного захворювання призначається, як правило, медикаментозне лікування, яке спрямоване на основні патогенетичні ланки. Про спроби використання кінезитерапії (КТ), як повноправного і ефективного методу у лікувальному процесі хворих з деменціями в літературі не зустрічається.

КТ – це метод лікувального впливу, в першу чергу на серцево-судинну та нервову системи. Запуском будь-якого руху при збереженій функції кори головного мозку є нервовий імпульс з неї. Такий імпульс забезпечується і тими нейронними групами, що є враженими при деменціях. З точки зору нормальної фізіології при функціонуванні нейронної одиниці необхідний не тільки базовий рівень обміну речовин з достатньою кількістю нейромедіатора в синаптичних терміналях, але і присутність процесу, завдяки якому активується синтез і “згорання” цих біохімічних речовини. Стимулом до початку такого складного процесу є безпосередньо рух та будь-які мисленнєві процеси, пов’язані з ним або ізольовані від нього з наступним доцільним підтриманням його схеми для досягнення цілі.

Серед рухів, схема яких розпадається при деменціях на ранніх стадіях хвороби є складні професійні і побутові. В основному, починають страждати ті рухи, які забезпечуються чисельними синаптичними передачами і тривалою підтримкою або контролем сусідніх нейронних груп головного мозку. Нервовий імпульс від моторної кори виснажується на перших переключеннях через низький первинний рівень нейромедіаторів та через низьку енергетичну здатність на їх синтез. Зовнішньо це проявляється у хворих уважним сприйняттям інструкції з наступною відносно цілеспрямованою ініціацією руху, яка зразу ж припиняється, стає хаотичною, надалі з’являється розгубленність, ніяковіння та панічний стан, викликаний безпорадністю. Це картина спостерігається й при комплексному діагностичному огляді.

КТ у мультидисциплінарному лікуванні деменцій має бути тісно пов’язана із заняттями психолога та логопеда і відповідати чітко визначеним фармакологічним аспектам медикаментозного впливу. Моніторування стану гемоциркуляторного русла центральної нервової системи шляхом ультразвукової допплерографії судин шиї та голови  дає змогу коректувати навантаження під час занять КТ і прослідковувати динаміку позитивного впливу групи фізичних вправ, що в результаті пришвидшує досягнення кінцевої мети курсу лікування.

На ранніх стадіях деменцій КТ виконує задачі по відновленню рухових побутових та соціальних навичок, що зберігає звичну роль хворого серед своїх близьких, підвищує рівень самосприйняття, потрібності оточуючим.

У вузькому розумінні заняття по відновленню рухової сфери, а відповідно і центральної нервової системи базуються на наступних задачах і представлені динамічним планомірним процесом.

  1. Відновлення адекватного сприйняття власного тіла з формуванням простих кінестатичних функцій. Реалізація цієї задачі проходить через відокремлені рухові завдання для кожної кінцівки, для верхніх, нижніх, через ходу приставними кроками, спиною вперед та інше.

  2. Стимуляція підтримки нейронних передач в межах одної півкулі і міжпівкульних переключень шляхом ритмічних простих рухів з наступним прискоренням та збільшенням загальної кількості повторень.

  3. Включення у біомеханічну систему організму пацієнта функцій координаторної сфери через включення до рухових завдань зміни стандартних площин (фронтальної, сагітальної, горизонтальної).

  4. Відокремлення найбільш відновлених моторних блоків, підведення їх до автоматизму із наступним об’єднанням у складніші і багатоцільові.

  5. Комбінування моторної сфери із слуховим та зоровим аналізаторам шляхом виключення одного або обох із кінестатичної системи.

  6. Тренування стійкості відновлених навичок до сторонніх слухових та зорових перепон.

  7. Адаптація до соціуму в малочислених групах одної нозологічної групи.

  8. Відновлення спонтанної суспільної ініціативи в побуті, спілкуванні з незнайомими, індивідуальному орієнтуванні за межами звичного оточення.

  9. Формування гармонійних творчих напрямків особистості у зміненому іміджі пацієнта.

Суттєвий ефект КТ при деменціях припадає на психо-емоційний стан хворих. Відмічається покращення по відношенню до наступних симптомів: депресивного настрою, відчуття своєї безкорисності, безсоння, порушення повсякденної активності, фізичної агресії.

Наш досвід та результати впливу КТ на пацієнтів з деменціями свідчить про важливе місце цього методу лікування у досягненні стабілізації патологічного процесу, а в деяких випадках і регресу цієї хвороби.

[author] [author_image timthumb=’on’]https://inno-health.com/wp-content/uploads/2013/06/Babii-Photo.png[/author_image] [author_info]Бабій І.П.[/author_info] [/author]

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*